فراخوان

طرح الفبای مهربانی

حمایت تحصیلی از کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار

با ما همراه شوید

می خواهم در این مسیر همراهتان باشم

در خانه دوست چه می گذرد

همیاری

داوطلب گرامی، بابت اینکه تصمیم به همیاری گرفته اید به شما تبریک می گوییم. شما برای مشارکت در امور خیریه می توانید از راه های زیر آمادگی خود را اعلام نمایید

می خـواهم بصورت مـالی مشارکت کنم

می خواهم بصورت اجرایی مشارکت کنم

گزارش فعالیت ها

ایده های انسان دوستانه

تماس با ما