فراخوان همیاری جهت حمایت از کودکان در معرض بازماندگی از تحصیل:

دشواری شرایط اقتصادی می تواند منجر به ترک تحصیل کودکان شود؛ از این رو برآنیم تا تعدادی از کودکان درمعرض این آسیب را در سال تحصیلی جدید حمایت نماییم.

اولویت این طرح با کودکان کار از جمله کودکان ضایعات جمع کن و کودکانی است که والدین آن ها درگیر یکی از معضلات آسیب های اجتماعی شده اند و امکان یا دغدغه تحصیل فرزندشان را ندارند.

حداقل هزینه تحصیلی یک کودک در هرماه به طور میانگین 200 هزار تومان تخمین زده می شود که بخشی از این مبلغ نیز می تواند صرف درمان و تامین سایر نیازهای آموزشی و معیشتی کودکان یا نوجوانان شود.

با پرداخت ماهیانه ی مبلغی دلخواه و حتی به ظاهر اندک می توانید با این کودکان همراه شوید و یا حداقل با اشتراک گذاری این مطلب با دوستان و آشنایان خود، فرصت آموزش را برای تعداد بیشتری از آنان فراهم نمایید.

در صورت تمایل به مشارکت در این طرح لطفا به شماره واتساپ ( ۰۹۳۰۰۲۵۷۳۰۷ ) پیام دهید تا اطلاعات تکمیلی برای عضویت در این طرح برای شما ارسال گردد.

شماره کارت جهت واریز مبلغ مشارکت شما: 6221061213405873
(بانک پارسیان به نام خانه دیدار دوست)