مشارکت های اجرایی در خانه دیدار دوست

تمامی فعالیت‌های ” خانه دیدار دوست ” با کمک‌های مردمی انجام می شود؛ اجرا و توسعه این فعالیت ها نیازمند توان و اشتیاقی همگانی است.

اگر قصد همراهی در اجرای برنامه ای را دارید، می توانید مهارت یا طرح پیشنهادی خود را از طریق مسیرهای ارتباطی زیر با ما به اشتراک بگذارید و اطلاعات خود را در جدول زیر وارد کنید و در صورتی که تمایل دارید در بخش مشارکت مالی شرکت کنید می توانید به صفحه مشارکتهای مالی مراجعه کنید .

مشارکت های اجرایی

  • در مورد حرفه های خود توضیح دهید