شما می توانید از طریق حمایت های مالی، زمینه ساز فرصت های آموزشی برابر، تقویت زیرساخت‌های آموزشی، توسعه عدالت و همچنین باعث جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های انسانی در مناطق محروم شوید.
تمامی هزینه‌های لازم برای فعالیت‌های خانه دیدار دوست، از طریق کمک‌های مردمی تأمین می‌شود.
اگر قصد همراهی در اجرای برنامه ای را دارید، میتوانید مهارت یا طرح پیشنهادی خود را از طریق مسیرهای ارتباطی زیر با ما به اشتراک بگذارید و اگر تمایل دارید در بخش تامین هزینه ها مشارکت نمائید، میتوانید از طریق شماره حساب زیر با ما همراه شوید .

شماره کارت:5873-1340-0612-6221

بانک پارسیان – به ‌نام خانه دیدار دوست-شماره حساب
30100567470605

برای مشارکتهای اجرایی به صفحه مشارکتهای اجرایی مراجعه کنید