طرح صبحانه رایگان

صبحانه یک وعده غذایی اصلی و مهم برای دانش‌آموزان محسوب می‌شود و نقش مهمی در یادگیری کودکان دارد. دانش‌آموزانی که صبحانه مناسبی می‌خورند، تمرکز و انرژی بیشتری دارند و در مقایسه با کسانی که صبحانه نمی خورند، قدرت یادگیری بهتری خواهند داشت.

بچه ها باید در طول ساعات درس، سطح قند خونی مناسبی داشته باشند به همین دلیل صبحانه خوب می تواند بر کاهش خستگی آنها سر کلاس و افزایش گیرایی و تمرکز آنها تاثیرگذار باشد. صبحانه نخوردن مداوم می تواند یک دانش آموز با انرژی و بااستعداد را تنبل و بی استعداد جلوه دهد در حالیکه مشکل نه از دانش آموز، بلکه از فقر غذایی اوست.

از آنجایی که بسیاری از کودکان ما از یک صبحانه مناسب در خانه هایشان محروم هستند، تصمیم گرفتیم صبحانه را به طور رایگان به کودکان بدهیم تا در رشد کودکان سهمی داشته باشیم.