نوجوانی دوره ای است که پر از نیاز به توانمند بودن و احساس ارزشمند بودن است. این نیازها همیشه وجود دارند و در نوجوانی بیش از همیشه. در نوجوانان خانواده هایی که در بحران زندگی می کنند، این نیاز حتی از کودکی پررنگ می شود. نوجوان والدین خود را می بیند که با سختی به نیازهای خانواده پاسخ میدهد و دوست دارد بتواند باری از دوش والدینش بردارد.

در حال حاضر ما با نوجوانانی روبرو هستیم که بتنهایی معیشت خانواده را تامین می کنند. آنها با حداقل درآمد روزانه در کارهایی مثل گل فروشی، دستفروشی و یا حتی کارگری بسختی تلاش می کنند تا نیازهای خانواده را برآورده کنند. به همین منظور تصمیم داریم با آموزش یک سری شغل های مهارتی و فنی جایگزین مناسبی برای آن کارها پیدا کنیم .

به همین دلیل آرزوی ما این است که بتوانیم مهارتهایی را به این نوجوانان آموزش دهیم تا با عزت نفس به کسب درآمد بپردازند و بتوانند سرنوشتی متفاوت برای خود رقم بزنند… انشاالله.