آموزش دروس پایه اول ابتدایی

یکی از مهم ترین آرزوهای گروه خانه دیدار دوست برای کودکان در معرض آسیب، فراهم کردن امکان تحصیل این کودکان و کسب مهارت های لازم در زندگی است . از اقدامات اجرایی که در راستای این هدف هر ساله صورت می گیرد، پیگیری امور تحصیلی کودکان تحت حمایت می باشد ولی متاسفانه در این میان کودکانی در مناطق محروم هستند که به دلایل مختلف از جمله پر بودن ظرفیت مدارس، وضعیت اقتصادی بد والدین، عدم امکان پرداخت هزینه مدرسه، آگاهی کم والدین از ضرورت تحصیل کودکان و … موفق به ثبت نام در مدارس دولتی نمی شوند .

به همین دلیل گروه خانه دیدار دوست در صدد شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در گروه سنی 7 تا 9 سال برآمد و برگزاری کلاس آموزش پایه اول ابتدایی را در فهرست برنامه ها و فعالیت های خود قرار دهد.

قابل ذکر است که پیگیری امور تحصیلی کودکان بازمانده از تحصیل را نباید محدود به ملیت و قشر خاصی در جامعه کرد، چرا که بازماندگی از تحصیل و عدم وجود مهارت های لازم برای زندگی به هر دلیلی می تواند بستری برای افزایش آسیب های اجتماعی یک جامعه شود .

این طرح از مهرماه سال 96 آغاز شده است و در پایان سال تحصیلی کودکان این خانه، در آزمون رسمی تعیین سطح اداره آموزش و پرورش شرکت می کنند و به چرخه ادامه تحصیل از طریق مدارس دولتی باز خواهند گشت .

 انشالله …