برگزاری کلاس های تقویتی

از مهم ترین مسائلی که کودکان خانواده های در معرض آسیب و محروم همه ساله با آن درگیر هستند، ضعف های تحصیلی در دوران تحصیل و در نتیجه تحقیر و تمسخر در محیط مدرسه و بعضا حتی در محیط خانواده است.

همانطور که می دانید این مسأله می تواند زمینه ساز ضربه جدی به عزت نفس و امید کودکان باشد و از آن طرف، والدین آنها در اکثر اوقات کم سواد یا بی سواد می باشند و امکان کمک به فرزندان شان در امور تحصیلی را ندارند.

به همین جهت هر سال تعدادی از کودکان محروم و در معرض آسیب به علت ضعف تحصیلی و نداشتن حامی دلسوز و باسواد ترک تحصیل می کنند.

 از این رو بر آن شدیم با آرزوی به بار نشستن تلاش های ناکام مانده این کودکان و رسیدن به مرحله ای از تحصیل که استحقاق واقعی آنان است، برای آنها کلاس های تقویتی و در کنار آن آموزش هایی با موضوعات تعیین چشم انداز در زندگی، امید و مقابله با یأس، برقراری ارتباط موثر با همسالان برگزار کنیم. انشاءالله این اقدامات منجر به ادامه تحصیل تعداد بیشتری از این کودکان تا مقطع تحصیلی دانشگاه شود، چرا که اگر کودکان این خانواده ها موفق به کسب جایگاه اجتماعی شایسته نشوند، چرخه فقر برای نسل های بعدی آنان هم ادامه پیدا خواهد کرد.