راه اندازی مرکز آموزشی مهارتی در منطقه سهل آباد

یک روز در درمانگاه منطقه سهل آباد یک از دوستان ما با دختر بچه 9 ساله ای آشنا شده بود که به علت مسائل مالی خانواده به مدرسه نمی رفت، اما خودش تصمیم گرفته بود هر روز به درمانگاه بیاید تا پزشک درمانگاه به او سرمشق بدهد؛ و حالا می توانست از روی کتاب بخواند و دست و پا شکسته نامه بنویسد. همین موضوع درد ما و نیروی ما برای راه اندازی طرح آموزش دروس کلاس اول دبستان برای کودکان بازمانده از تحصیل سهل آّباد شد.

این دختربچه که ساکن همین منطقه بود اشتیاق داشت به مدرسه برود اما امکانش را نداشت. به همین دلیل ما با وجود امکانات بسیار اندکمان با همکاری مسؤول کتابخانه سهل آباد و در یکی از اتاقهای آن کتابخانه ،آموزش دوره اول دبستان را برای آن دختر بچه و کودکان دیگری که شرایط او را داشتند، برگزار کردیم .

از ابتدای آذر ماه، کلاس های آن منطقه با یک معلم و یک معاون دایر شده است.