تحصیل و آموزش، می تواند سرنوشت یک کودک را تغییر دهد و او را از چرخه فقر خارج کند اما بسیاری از خانواده های محروم اهمیت این موضوع را نمی دانند. از طرفی مشکلات معیشتی بیشمار این خانواده ها – هر چند که سرپرست/سرپرستان خانواده به این موضوع اهمیت بدهند – چندان فرصتی برای پیگیری مسائل تحصیلی فرزندان باقی نمی گذارد. به این مشکلات، سطح سواد پایین سرپرست خانواده و نیاز به کار یا کمک کودک در بیرون یا داخل خانه را نیز اضافه کنید.

به همین دلیل ما نیاز داریم که به طور مداوم از امور تحصیلی فرزندان خانواده ها مراقبت کنیم تا مسیر رشدشان را به خوبی طی کنند و بیسوادی منجر به ضربه های جبران ناپذیر در مسیر رشد فرزندان نشود. انشاالله.

فعالیتهای ما در این زمینه:

  • کمک هزینه ثبت نام
  • اهدای کیف، کفش، لوازم التحریر، کاپشن، هزینه کتاب و فرم مدرسه و…
  • کمک هزینه سرویس برای مناطق محروم ناامن