برگزاری کلاس مهارت های زندگی ویژه دانش آموزان

با توجه به اهمیت آموزش مهارت های زندگی از دوران کودکی و نیاز موجود در محله های پر آسیب، در “خانه دیدار دوست” همزمان با برگزاری کلاس های سواد آموزی، آموزش مهارت های زندگی را در برنامه ی ثابت آموزشی مرکز قرار داده ایم.

برخی از سرفصل های آموزشی در کلاس های مهارت های زندگی شامل این موارد می باشد:

-آموزش مهارت های اجتماعی

-آموزش شناخت و بیان احساسات

-تقویت مهارت های حرکتی

-آشنایی با ارزش های اخلاقی همچون صداقت و عدالت طلبی

-آشنایی با الگوهای موثر دینی و اجتماعی

-آموزش مهارت های مراقبت از خود و امنیت فردی

-مهارت های کنترل خشم

-آشنایی با ارگان ها و نهادهای حمایتی در زمینه آسیب ها

-اعتیاد و آشنایی با انواع مواد مخدر و…

این آموزش ها متناسب با سن بچه ها و در قالب های زیر آموزش داده می شود:

  • بازی های حرکتی
  • بازی های قلم و کاغذی
  • کاردستی
  • قصه و زندگینامه
  • نمایش فیلم
  • بازی های وانمودی و نمایشی و…