آیا کسى را که [روز] جزا را دروغ می‌انگارد، شناختی؟
این همان کس است که یتیم را به سختى مى‌رانَد،
و به خوراک دادن بینوا ترغیب نمى‌کند…
سوره‌ی ماعون، ۳-۱


گروه خانه دیدار ما از ابتدای سال 96 به صورت جدی و منظم  یک شب در هفته برنامه توزیع غذای گرم بین خانواده های در معرض سو تغذیه و افرادی که شب ها مشغول جمع آوری ضایعات هستند را اجرا می کند.
این برنامه هم اکنون در روز سه شنبه هر هفته در حال اجرا می باشد .
از طرفی دو بار در سال به صورت گسترده و کلان در روزهای قبل از عید نوروز و ماه مبارک رمضان، برنامه توزیع بسته های مواد غذایی خشک را داریم .
با توجه به وضعیت بحرانی بعضی از خانواده های تحت حمایت در خصوص تامین یک وعده غذای مناسب، طرح توزیع بسته های غذایی خشک از ابتدای سال 95 به صورت ماهیانه بر قرار شده است و تا زمانی که نتوانیم یک خانواده را در خصوص تامین معیشت فعال کنیم به صورت ماهیانه به آن خانواده بسته غذایی خواهیم خشک خواهیم داد .
البته سایر نیازهای بحرانی این خانواده ها از جمله نیازهای آموزشی و درمانی در ابتدای آشنایی با خانواده پیگیری می شود .