فراخوان

طرح یاری در فصل سرما

طرح یاری در فصل سرما

جمع آوری حمایت نقدی و غیر نقدی در فصل سرما

با ما همراه شوید

می خواهم در این مسیر همراهتان باشم

در خانه دوست چه می گذرد

همیاری

داوطلب گرامی، بابت اینکه تصمیم به همیاری گرفته اید به شما تبریک می گوییم. شما برای مشارکت در امور خیریه می توانید از راه های زیر آمادگی خود را اعلام نمایید

می خـواهم بصورت مـالی مشارکت کنم

می خواهم بصورت اجرایی مشارکت کنم

گزارش فعالیت ها

خواندنی ها

تماس با ما