کارگروه آموزش

1- برگزاری دوره‌ های سوادآموزی برای کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار و خیابان

2- تهیه برنامه آموزشی مهارت زندگی کودکان به منظور توانمند سازی برای زندگی در شرایط پر آسیب

3- برگزاری کلاس‌های آموزشی و تقویتی برای محصلین به منظور پیشگیری از ترک تحصیل

4- برگزاری کلاس‌های فرهنگی آموزشی از جمله موسیقی، نمایش و آموزش رشته های ورزشی

5- برگزاری کارگاه‌های هنردرمانی و بازی درمانی برای کودکان خانواده های پر آسیب

6- برگزاری جلسات کتابخوانی و پخش فیلم

7- برگزاری دوره های آموزشی ویژه والدین