کارگروه مددکاری و مشاوره

1- شناسایی خانواده های در معرض آسیب و پیگیری نیازهای اساسی آنها (سرپناه، تامین لوازم خانگی و…)

2- تامین خدمات درمانی رایگان

3- اعطای وام قرض الحسنه بدون بهره

4- اهدای بسته های غذایی ماهیانه به خانواده های تحت حمایت

5- تهیه و پخش غذای گرم هفتگی در میان خانواده ها و افراد زباله گرد در سطح شهر

6- اجرای طرح صبحانه رایگان روزانه در دوره‌های آموزشی خانه

7- ارائه مشاوره فردی و گروهی به خانواده‌ها