توزیع بازی و کتاب

توزیع بازی و کتاب : جهت کسب مهارت‌های ضروری زندگی در خانواده‌های تحت پوشش، کودکان و نوجوانان این خانواده‌ها به دسترسی به کتاب و بازی‌های فکری مناسب با سن خودشان احتیاج دارند. 

به همین دلیل واحد مددکاریِ خانه‌ی دیدار دوست، در فواصل زمانی معین بسته‌هایی شامل بازی‌ها و کتاب‌های منتخب را در میان کودکان و نوجوانان خانواده‌های تحت پوشش خود توزیع نموده است.

اطلاعات بیشتر در این زمینه:

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی خانه ی دیدار دوست و کمک به آسیب دیدگان ( به دو شکل مشارکت مالی و مشارکت اجرایی)  با ما تماس بگیرید.
همچنین میتوانید از کمک هزینه ثبت نام مدارس  وانجام پیگیری های حقوقی ضروری با همکاری ارگان های ذیربط ، طرح توزیع بسته بهداشتی دهان و دندان و یا معاینه و آموزش بهداشت دهان دیدن فرمایید.

پیشنهاد می دهیم از سایت موسسه ای دیگر در سطح جهان که در این زمینه فعالیت دارد باکلیک در اینجا  دیدن فرمایید.

برچسب ها