فراخوان های خانه دیدار دوست

فراخوان های خانه دیدار دوست : واحد مددکاری خانه‌ی دیدار دوست با توجه به موقعیت‌های زمانی خاص (همچون نوروز یا آغاز سال تحصیلی) و نیز با توجه به نیازمندی‌های خانواده، به صورت متناوب فراخوان‌هایی را برای جلب مشارکت مردمی منتشر می‌کند.

نیازهای اساسی خانواده از جمله مخارج درمانی، وسایل ضروری زندگی، هزینه‌های تحصیلی و هزینه‌ی خوراک و پوشاک خانواده تأمین می‌شود.

خلاصه‌ای از فراخوان‌های خانه‌ی دیدار دوست در این مدت را می‌توانید در جدول زیر ببینید:

1 روستای علی آباد سال 1394 15 میلیون تومان
2 بسته آموزشی سال 1394 3 میلیون تومان
3 خرید کاپشن سال 1394 3 میلیون تومان
4 بسته غذایی رمضان سال 1395 7 میلیون تومان
5 خرید کفش (مهرماه) سال 1395 17 میلیون تومان
6 بسته های آموزشی سال 1395 8 میلیون تومان
7 طرح تعمیر کفش سال 1395 1 میلیون تومان
8 خرید بخاری سال 1395 7 میلیون تومان
9 خرید کاپشن سال 1395 15 میلیون تومان
10 خرید کفش (اسفند ماه)  سال 1395 14 میلیون تومان
11 بسته‌ی غذایی عید نوروز سال 1395 17 میلیون تومان
12 بسته‌ی غذایی رمضان سال 1396 25 میلیون تومان
13 بسته‌ی غذایی نوروز سال 1396 16 میلیون تومان
14 خرید یخچال و کولر سال 1396 11 میلیون تومان
15 بسته غذایی رمضان  سال 1397 25 میلیون تومان
16 بسته‌غذایی نوروز سال 1397 31 میلیون تومان
17 پخش غذای گرم از سال 1396 تا سال 1397 17 میلیون تومان
18 کمک هزینه معیشت 6 خانواده سال 97 20 میلیون تومان
19 خرید لوازم التحریر (مهرماه) سال 97 16.5 میلیون تومان
20 فراخوان  بسته بهداشتی ویژه زباله‌گردها سال97 5 میلیون تومان
21 آزادی زندانیان غیر عمد (اسفند ماه) سال 97 40 میلیون تومان
22 بسته غذایی عید نوروز سال 98 30 میلیون تومان
23 بسته غذایی رمضان (خردادماه) سال 98 24 میلیون تومان
24 کمک به سیل زدگان سعدی (فروردین) سال 98 50 میلیون تومان
مجموع 417.5 میلیون تومان  

نمونه پوستر های فراخوان:

طرح الفبای مهربانی
طرح الفبای مهربانی
برچسب ها