آموزش اشتغال و راه اندازی کارگاه

آموزش اشتغال و راه اندازی کارگاه : در حال حاضر ما با کودکان و نوجوانانی روبرو هستیم که بخش زیادی از تامین معیشت خانواده شان را خود به تنهایی به دوش می کشند و به مشاغلی از جمله گل فروشی، فال فروشی، کارگری و… مشغولند. کار کردن در چنین مشاغلی دشواری‌های زیاد و آسیب‌های بالقوه‌ای برای بسیاری از کودکان دارد.

به همین دلیل ما بنا به اولویت نیازمندی کودکان، آموزش‌های شغلی جایگزین از قبیل آموزش کار با چوب، کار در گلخانه، بافتنی، خیاطی، ساخت تابلوهای هنری با سنگ و… را به آن‌ها ارائه می‌دهیم. همچنین، با توجه به اهمیت دسترسی کودکان به گزینه‌های متنوع‌تر شغلی، آموزش مهارت‌آموزی نیز جزء برنامه‌های آموزشی ثابت خانه‌ی دیدار دوست قرار دارد.

برچسب ها