برنامه های مربوط به اردوهای یک روزه و اجرای طرح‌های مناسبتی

برنامه های مربوط به اردوهای یک روزه و اجرای طرح‌های مناسبتی : در مناسبت‌های مشخص همچون نوروز، روز معلم، روز درخت‌کاری، پایانِ دوره‌ی آموزشی و…، طرح‌های در قالب اردو، بازدید از موزه، بازدید از کارگاه‌های شغلی و… در خانه‌ی دیدار دوست انجام می‌شود.

هدف از اجرای این طرح‌ها آشنا شدن بچه‌ها با تجربه‌ی زندگی گروهی خارج از فضای مدرسه و ایجاد دوستی و همبستگی بین تمامی اعضای خانه دیدار است.

همچنین هریک از این طرح‌ها اهدافی ویژه‌ی آن مناسبت (از قبیل کاشت درخت، آماده شدن برای نوروز، آشنایی با مشاغل تازه و…) را نیز دنبال می‌کنند.

برچسب ها