برگزاری کلاس‌های بازی و هنر

برگزاری کلاس‌های بازی و هنر : با توجه به اهمیت بازی، هنر و آموزش هنر در بیان احساسات، خودشناسی و رشد زیبایی‌شناختی و فکری کودکان، و نیز توانایی هنر برای به بیان درآوردن نیازها و خواسته‌های از نظر دور مانده، بخشی از آموزش‌های خانه‌ی دیدار دوست در قالب کلاس نمایش، کاردستی، داستان نویسی،پخش فیلم،نقاشی و موسیقی ارائه می‌شود.

برچسب ها