راه‌اندازی خانه‌ای جدید با امکانات و فضای بیشتر

راه‌اندازی خانه‌ای جدید با امکانات و فضای بیشتر : با نظر به تجارب موجود در ساماندهی و رسیدگی به مشکلات کودکان کار و خیابان، دریافتیم که ارائه‌ی خدمات اسکان موقت به خیل عظیم این کودکان دردی را دوا نمی‌کند و تنها به آزردگی، ترس و ستیز با نهادهای رسمی در این کودکان دامن می‌زند.

از این رو، به این نتیجه رسیدیم که ارائه‌ی خدمات حمایتی و آموزشی در خودِ محله، به گونه‌ای که به‌سهولت و در امنیت در دسترس کودکان باشد، ضروری و مفید خواهد بود. همچنین، تعداد زیاد این قبیل کودکان به ما نشان داده بود که اسکان موقت این کودکان در مراکز نگهداری موقت نه تنها نامطلوب، که ناممکن نیز هست.

آموزش مهارت های خواندن و نوشتن، هنر، حرفه، کتابخوانی و … باعث می شود کودکان آسیب دیده بویژه کودکان کار و خیابان را برای تعامل با لایه‌های دیگر اجتماع، بهره‌مندی از گستره‌ی وسیعی از دانش‌های مفید و دسترسی به فرصت‌های شغلی بهتر آماده می‌کند، و در عین حال امید و احساس کرامت نفس را در آن‌ها احیا می‌کند. آموزش مهارت‌های زندگی نیز، برای هر کودکی که در مناطق جرم‌خیز و شرایط دشوار مالی، خانوادگی و اجتماعی زندگی می‌کند، ضروری است؛ چرا که کودکان را برای مواجهه و گذر از موقعیت‌های دشوار و بحرانی در زندگی، توانمند و آگاه می‌سازد.

به همین دلیل است که، هم‌راستا با اهداف و روش‌های اجرای مصوب در اسا‌س‌نامه‌ی خانه‌ی دیدار دوست، این مؤسسه بر آن شده تا برای کودکان کار و بازمانده از تحصیل دوره‌های آموزشی جامعی را اجرا نماید.

برچسب ها