طرح صبحانه‌ی رایگان

طرح صبحانه‌ی رایگان : صبحانه یک وعده غذایی اصلی و مهم برای دانش‌آموزان محسوب می‌شود و نقش مهمی در یادگیری کودکان دارد. دانش‌آموزانی که صبحانه مناسبی می‌خورند، تمرکز و انرژی بیشتری دارند و در مقایسه با کسانی که صبحانه نمی خورند، قدرت یادگیری بهتری خواهند داشت.

بچه ها باید در طول ساعات درس، سطح قند خونی مناسبی داشته باشند به همین دلیل صبحانه خوب می تواند بر کاهش خستگی آنها سر کلاس و افزایش گیرایی و تمرکز آنها تاثیرگذار باشد.

با توجه به اهمیت این وعده‌ی غذایی، واز آنجایی که بسیاری از کودکان ما از یک صبحانه مناسب در خانه‌هایشان محروم هستند، تصمیم گرفتیم صبحانه را به طور رایگان به کودکان بدهیم تا در رشد کودکان سهم بیشتری داشته باشیم.

برچسب ها