ابتکار دختران سیدبار جدگال سیستان و بلوچستان برای فروش صنایع دستی

دختران روستای «سیدبار جدگال» سیستان وبلوچستان، صنایع دستی خود را از طریق اینستاگرام به فروش می رسانند و پول آن را صرف آموزش و بهداشت روستا می کنند. به گزارش خبرنگار ایلنا، از روزی که دختران روستای محروم «سیدبار جدگال» در استان سیستان و بلوچستان یک صفحه اینستاگرام بازکردند و صنایع دستی خود را در آن صفحه برای فروش گذاشتند، خریداران بسیار پیدا کردند.آنها می گویند: پولی که از راه فروش صنایع دستی به دست می آوریم، صرف آموزش و بهداشت روستایمان می کنیم؛ کارهایی از قبیل سوادآموزی یا جمع آوری زباله های روستا.این دختران می خواهند از طریق کار جمعی سهمی در محرومیت زدایی محل زندگی شان داشته باشند. آنهم با به کارگیری ابزاری که فضای مجازی در اختیارشان گذاشته است.

برچسب ها