معرفی کارگروه آموزش خانه دیدار دوست
آدرس اینستاگرام khanedoust.ir معرفی کارگروه آموزش فراهم کردن امکان تحصیل برای کودکان کار و کودکان بازمانده از تحصیل وهمچنین آموزش مهارت های ضروری زندگی به ایشان همواره یکی از مهم ترین اهداف و آرزوهای ما بوده است.