پیگیری نیازمندی‌های مربوط به بهداشت و سلامت

پیگیری نیازمندی‌های مربوط به بهداشت و سلامت : یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خانه‌ی دیدار دوست کنترل وضعیت بهداشتی دانش آموزان و نیز پیگیری نیازهای درمانی این افراد است که این ارزیابی و نیازسنجی‌ها در ابتدای دوره در قالب برنامه های اسکرین قد و زن، بینایی‌سنجی و… انجام می‌شوند.

برچسب ها